Translations

Punjabi - keeping secure online

Man on his tablet and having a coffee

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।

ਦੋ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (2FA) ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ' ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (2FA) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਲੰਬੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਲੰਬੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਫਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਾਸਫਰੇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਫਰੇਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।