Translations

Cook Island Māori - keeping secure online

Young woman sitting on the sofa on her phone

Te turanga ponuiā‘au i runga i te ‘ātuitui roro uira

E tā‘anga‘anga ana tatou i te ‘ātuitui roro uira, no te komakoma‘anga ki te ‘ai taeake, e te kōpu tangata, no ta tatou pītiniti, no te mēre uira, e te au mea pu‘apinga, mei te pangika‘anga.

E mea pu‘apinga te pāruru‘anga i ta tatou au pangika i runga i te ‘ātuitui roro uira.

Teia i reira, teta‘i au taka‘i‘anga māmā, no te no‘o‘anga ponuiā‘au, iā koe i runga i te ‘ātuitui roro uira.

Pata‘ia kia ‘anga‘anga Nga rāvenga ‘akapāpu‘anga (two factor authentication) (2FA)

E ‘āpapa‘anga pu‘apinga te two-factor authentication no te rāvenga mou-piri.

Me tomo atu koe ki roto i ta‘au pangika i runga i te ‘ātuitui roro , i te ma‘ata‘anga o te taime, e tā‘anga‘anga ana koe i teta‘i “username e te password” māmā ‘ua. E rāvenga māmā, te two-factor authentication (2FA) i te tuku‘anga i teta‘i atu ‘āpapa‘anga mou-piri ki ta‘au pangika. Ko te ‘āite‘anga i teia i reira, ka patapata‘ia atu, me kore ra, teta‘i ‘akairo muna no te tomo‘anga, te takirua i te ‘akapāpu‘anga e, koe rāi.

Tā‘anga‘anga‘ia te au passwords roāngarere, mātūtū, e te tūkē ‘ua atu rāi

E passwords mātūtū te passwords roāngarere. Ko te ma‘ani‘anga i teta‘i passphrase, te rāvenga māmā no te ‘anga i teta‘i password: ko nga kupu e ‘ā, me kore ra, kia ma‘ata atu teta‘i ‘ua atu au kupu. Māmā ake te ‘akama‘ara‘anga i te passphrases, e mei teta‘i password rāi to ratou mātūtū, te tā‘anga‘anga ra i te au kā‘iro‘anga numero, reta, e te au ‘akairo. ‘Akapāpu meitaki, kia tā‘anga‘anga koe i te passphrase tūkētūkē no te au pangika tātakita‘i.